آیا مالیات به درگاه پرداخت اینترنتی تعلق می گیرد؟

 

مالیات درگاه پرداخت اینترنتی

 

امروزه بسیاری از خرید و فروش ها بر بستر اینترنت و در قالب درگاه پرداخت اینترنتی انجام می‌شود شاید شما هم سایت و یا فروشگاه اینترنتی دارید و برای معاملات خود از درگاه پرداخت الکترونیکی استفاده می‌کنید، باید از این موضوع مطلع باشید که به شما مالیات تعلق می‌گیرد.


با گسترش کسب و کار اینترنتی سازمان امور مالیاتی قانونی را در راستای هوشمند سازی نظام مالیاتی، به نام قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی وضع و اجرا می‌کند.

 

ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد. بر اساس این ماده (ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مؤدیان مصوب مجلس شورای اسلامی ) که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، بانک مرکزی موظف است کلیه اطلاعات تراکنش‌های بانکی کارت خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی شهروندان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. بر اساس تبصره ماده مزبور، پس از پایان موعد تعیین شده در قانون یا یک سال از ابلاغ آن، کارت خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی که مؤدی آنها به تأیید سازمان امور مالیاتی نرسیده باشد، باید از شبکه بانکی کشور محروم شوند. به همین دلیل از کلیه دارندگان کارت خوان‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی خواسته شده است با مراجعه به پرتال سازمانی امور مالیاتی کشور، نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.


بر اساس این قانون بانک مرکزی موظف است کلیه اطلاعات تراکنش‌های بانکی درگاه‌های پرداخت اینترنتی شهروندان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
 

به این ترتیب که برای هر بنگاه اقتصادی یک شناسه یکتا تعلق می‌گیرد، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی توسط آن شناسه احراز هویت می‌شوند و سازمان امور مالیاتی تراکنش بانکی صاحب حساب را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

بر اساس ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی، پس از پایان موعد تعیین شده در قانون یا یک سال از ابلاغ آن، کارت خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی که مؤدی آنها به تأیید سازمان امور مالیاتی نرسیده باشد، باید از شبکه بانکی کشور محروم شوند.

 

به این دلیل کلیه دارندگان درگاه‌های پرداخت اینترنتی باید با مراجعه به پرتال سازمانی امور مالیاتی کشور، نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.


 جمع بندی:


با توجه به رونق گرفتن فضای کسب و کار در اینترنت و ایجاد فروشگاه‌های اینترنتی سازمان امور مالیاتی ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی را وضع نمود تا کلیه تراکنش حساب های بانکی درگاه‌های پرداخت اینترنتی را مورد بررسی قرار دهد.

 

از این رو صاحبان درگاه‌های اینترنتی مشمول مالیات هستند و با مراجعه به پرتال سازمانی امور مالیاتی کشور، باید نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.
 

وحید گفت:
کلا آموزش و اطلاع رسانی سازمان ها در این باره صفر هست